OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU W OBIEKCIE

Obiekt w obiekcie. Przypadek budowy terminalu pasażerskiego na funkcjonującym lotnisku, stanowi problematykę budowy „obiektu w obiekcie”, a więc realizacji w ramach portu lotniczego obiektu budowlanego, będącego jednocześnie jego częścią i faktycznie służącego Więcej »

NIECHCIANA OPIEKA ? OCZEKIWANA OCHRONA ?

Z powodu upływu czasu i spokojnego starzenia, nieruchomość może zostać objęta ochroną i opieką wynikającą z Ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami – szczególnie i słusznie, gdy nieruchomość ma wartość Więcej »

STAN PRAWNY NIEZGODNY

Bywa, że się nie zgadza. Wówczas, gdy stan prawny nieruchomości, ten ujawniony w księdze wieczystej, jest niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, to osoba, której prawo: – nie jest wpisane lub – jest Więcej »

KTO RZĄDZI?

W Warszawie rządzi Śródmieście. Mieszkania tam są najdroższe. Mokotów poza pudłem (5) , a pierwsza trójka wygląda tak: 1. Śródmieście (z dużą przewagą) 2. Ursynów 3. Żoliborz Tak podobno jest. Gdzie jeszcze Więcej »

SĄDNY DZIEŃ ZAPŁATY

Nieprawomocnie Sąd orzekł niezbyt dawno [X GC 29/12 SO w Łodzi], że postanowienie umowy, zgodnie z którym Generalny Wykonawca ma zapłacić współpracującemu Podwykonawcy  wynagrodzenie, ale dopiero wówczas, gdy jemu zapłaci Inwestor, jest Więcej »

Z GAJOWYM U NOTARIUSZA

W marcu jak w garncu. Byle zdążyć. W marcu, za nami nowelizacja Ustawy o Lasach z 21 września 1991 r., a tym, którzy zakupić chcieliby „leśniczówkę”, (bo jeszcze takie są na sprzedaż), Więcej »

BLIŹNIACZY LOS STADIONÓW

Ponieważ podobieństwo jest uderzające, to od razu napiszę, że zdjęcie przedstawia stadion w…Kijowie (gdy go budowano przed EURO 2012). Nie jest to zatem modernizowany Stadion Śląski, ale „z wyglądu” i „w losie” Więcej »

TWÓRCA, KTÓRY KREŚLI

Ameryki nie odkryję. Wiadomo, że jest. Nie ma dziś wątpliwości, że projekt architektoniczny (umożliwiający prowadzenie prac budowlanych) jest utworem objętym prawami autorskimi. Prawo nie powinno bowiem różnicować rezultatów pracy twórczej ze względu Więcej »

ZA KARĘ !

Wykonawcy dobrze do pracy skoro świt, a najlepiej bladym świtem. Robota ucieka, a wykonawcy lepiej trzymać za ogon jedną srokę, aby mógł prace rozpocząć bez zbędnej zwłoki. Zamiar podług sił. Znaczenie i Więcej »

SKUTKI ZAPLANOWANIA

Komisja Kodyfikacyjna przyjęła projekt tez do Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Bardzo to ciekawy, kompleksowy dokument i niewątpliwie warto polecić naszej uwadze kilka zagadnień. Dziś proponuję spojrzeć na możliwe skutki wejścia w życie miejscowego planu Więcej »

FIDIC

Załączony tekst wymaga uaktualnienia. Dawno temu popełniłem, dziś odnalazłem, zatem od dziś także FIDIC. Tytułem wprowadzenia, o kontraktach z tej rodziny tutaj. FIDIC to nic małego. Zapraszam do lektury. LEGAL IDEAS | Więcej »

SIŁA PLOTKI

Zapraszam do lektury mojego artykułu, który ukazał się w „Gazecie Dewelopera”. Rzecz o bezpieczeństwie wizerunkowym, o tym, jak ważna dla powodzenia inwestycji jest opinia o podmiocie ją realizującym. Rzecz także o środkach Więcej »

UMOWA O DOŻYWOCIE

15 października br. miałem przyjemność gościć w programie TVN CNBC „Blajer mówi Biznes” u pana redaktora Pawła Blajera. Zapraszam do lektury kolejnego wpisu, w którym przedstawię podstawowe różnice pomiędzy planowanymi zmianami w Więcej »

LOGO już z nami

Przedstawiam logotyp zaprojektowany na potrzeby mojego bloga.  Będę się nim posługiwał „przy okazji” zamieszczania kolejnych wpisów.  Profesjonalnie jest kolorowo. Więcej »

MOTOR ZMIAN

Na posiedzeniu 23 lipca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła projekt założeń nowelizacji prawa budowlanego. W tej sprawie, w tym samym dniu, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ogłosiło Komunikat nr 12 (355). Więcej »

FOR SALE

Na rynku nieruchomości komercyjnych podobno ożywienie. Wzrasta liczba transakcji w sektorze nieruchomości handlowych, biurowych i magazynowych. Możliwe, że w 2013 r. wartość sprzedaży takich nieruchomości osiągnie pułap 3 mld euro. Przez lata Więcej »

O UPADKU DEWELOPERA Z WYSOKOŚCI / wypowiedź dla Dziennika Gazety Prawnej

Po udanych wakacjach, serdecznie polecam artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej, dotyczący „szczególnej” procedury upadłościowej deweloperów i planowanej reformy. W ramce moja wypowiedź dla DGP. Zapraszam do lektury. Legal Ideas that work.   Więcej »

WYTĘŻ WZROK.

Wytęż wzrok i znajdź szczegóły, którymi różnią się dwie opłaty (opłata adiacencka i renta planistyczna), obie związane ze zdarzeniami dotyczącymi nieruchomości – dwa zupełnie inne tematy, często mylone. Więcej »

ŚMIERĆ GENERAŁA

Inwestor, właściciel, projektant i kierownik budowy są podstawowymi uczestnikami procesu budowlanego. Prawo Budowlane w art. 17 wymienia w tej kategorii (i) inwestora; (ii) inspektora nadzoru inwestorskiego; (iii) projektanta; (iv) kierownika budowy lub Więcej »

ZMIANA TERMINU WYKONANIA …METRA. CDN.

CDN. Zgodnie z obietnicą ciąg dalszy następuje. Przyczyny zmiany terminu zakończenia budowy II linii metra to przede wszystkim (jak podano w komunikacie) „okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy” Więcej »

W PROGRAMIE TVN CNBC „Blajer mówi: Biznes”.

Wczoraj byłem gościem pana Pawła Blajera w programie „Blajer mówi: Biznes„. Inspiracją do rozmowy była informacja o porozumieniu konsorcjum i  m.st. Warszawy o zmianie terminu zakończenia umowy na projekt i budowę centralnego Więcej »

CZY Elisabetta i Krystyna są GÓRNIKAMI?

Ochronę prawa własności nieruchomości ułatwia wiele przepisów, z reguły objęte są one normami „prawa sąsiedzkiego” – zwykle bowiem szkodzi sąsiad (nie zawsze sąsiadem jest właściciel nieruchomości graniczącej z naszą). Wieloznaczne stany faktyczne Więcej »

DO NOT ENTER ! NIE WCISKAJ ENTERA !

Jeżeli już doszło do protokolarnego przejęcia terenu budowy przez wykonawcę od inwestora (a tak powinno być zawsze) – w ramach umowy o roboty budowlane – wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych za wszelkie szkody Więcej »

ZAWIESZONE POSTĘPOWANIE. NA HAKU

Przy okazji, przyszło skomentować wyjątki od zasady szybkości postępowania administracyjnego. To zasada, która tylko bywa (a nie jest) regułą. Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy Więcej »

NIE MAMY ZIELONEGO POJĘCIA.

Przed wydrukowaniem pomyśl o ochronie środowiska! Decyzja środowiskowa, wydana na potrzeby realizacji odcinków drugiej linii metra, została uchylona. Poszło o zieloną trawę. Oczywiście spowoduje to wielomiesięczne opóźnienia, a termin rozpoczęcia prac objętych Więcej »

NAKUPKANE GDZIE POPADNIE.

Ciut o wrażliwości estetycznej… Artykuł 29 Prawa Budowlanego zawiera katalog „inwestycji”, których realizacja nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.  To zapewne realizacja postulatu odformalizowania procedur, który ma także uwzględnić komisja Więcej »

HU HU CHA !!!

Czeka inwestor, czeka generalny. Czekamy. Wszyscy z termometrem… wypatrujemy wiosny. Inspektor i kierownik, z dziennikiem w ręku wizytują, co najmniej dwa razy dziennie, teren budowy. To wszystko przez zimę i dzięki trosce Więcej »

Czas to pieniądz.

Dziś krótko. Prace nad nowym prawem budowlanym ruszyły z kopyta. Niemal rok już mija od startu i dobrze, że się dzieje, bo kodeks ma kompleksowo uregulować proces inwestycyjny. Potrzeby takich działań nikt Więcej »

Domu samowolo ! Nie pękaj !

Dom pęka. Brakuje mu odwagi i pęka. Dom stoi na działce przylegającej do placu budowy, na którym deweloper realizuje inwestycję mieszkaniową. Dom stoi od lat, od niedawna pęka. Podobno dom pęka na Więcej »

Kontrowersyjna Sztuka Kontraktowania. Cel wyższy niż budżet inwestora.

Druga linia metra się spóźnia, bo jest po prostu druga. Podobno już 7 (siedem) miesięcy jest do nadrobienia. Inwestor zastępczy grozi palcem a konsorcjum wykonawcze zaczyna z niepokojem spoglądać w kalendarz. Możliwy Więcej »

Wykonawca robót czy inwestor ? Kto drąży metro?

Mieszkańcom warszawskiej Pragi pękają w domach ściany, sufity i podłogi. Pękają im domy. Zaczęły pękać w trakcie prac budowlanych – przy metrze. Metr od metra. Więcej »

Optymalny spadkobierca byłego właściciela i jego niecne zamiary

Ostatnio spotkałem się z opinią, że w kwestii restytucji mienia w naturze, zabiegiem pożądanym byłoby wprowadzenie „przetargu” – postępowania wyjaśniającego zamiary spadkobiercy byłego właściciela wobec nieruchomości, która miałaby podlegać zwrotowi. Postulowano, aby Więcej »

 

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU W OBIEKCIE

obiekt_terminal

Obiekt w obiekcie. Przypadek budowy terminalu pasażerskiego na funkcjonującym lotnisku, stanowi problematykę budowy „obiektu w obiekcie”, a więc realizacji w ramach portu lotniczego obiektu budowlanego, będącego jednocześnie jego częścią i faktycznie służącego prawidłowemu funkcjonowaniu tego pierwszego. Obiekty budowlane stanowią część lotniska jedynie w sytuacji, gdy lotnisko to zostało wpisane do właściwego rejestru. Tak stwierdził NSA w wyroku z dnia 28 listopada 2012 r. r. (sygn. akt II OSK 2421/12).

NIECHCIANA OPIEKA ? OCZEKIWANA OCHRONA ?

ochrona zabytkow

Z powodu upływu czasu i spokojnego starzenia, nieruchomość może zostać objęta ochroną i opieką wynikającą z Ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami – szczególnie i słusznie, gdy nieruchomość ma wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Nieruchomość może także zostać objęta ochroną konserwatorską zbyt szeroko rozumianą, zbyt często przejawiającą się w wyznaczeniu granic i zakazie robienia czegokolwiek.

Coraz częściej niestety, dopiero bliżej niedookreślony stan zagrożenia budynku może powodować należne zainteresowanie konserwatora, który przede wszystkim w trosce o skwitowanie własnych działań, nakazuje realizację prac zabezpieczających. Inaczej bywa, gdy budynek niszczeć szybko nie chce i dlatego z reguły właściciel lub inwestor, fakt wpisu nieruchomości do rejestru zabytków postrzegać będzie jako utrudnienie.

STAN PRAWNY NIEZGODNY

KW

Bywa, że się nie zgadza. Wówczas, gdy stan prawny nieruchomości, ten ujawniony w księdze wieczystej, jest niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, to osoba, której prawo:

– nie jest wpisane lub

– jest wpisane błędnie albo

– jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia

może żądać usunięcia niezgodności. Uczynić tak może, występując z powództwem o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

KTO RZĄDZI?

MKTW

W Warszawie rządzi Śródmieście. Mieszkania tam są najdroższe. Mokotów poza pudłem (5) , a pierwsza trójka wygląda tak:

1. Śródmieście (z dużą przewagą)

2. Ursynów

3. Żoliborz

Tak podobno jest. Gdzie jeszcze wyłożyć warto ponad 8 tysięcy zł za metr kwadratowy?

G.Ka | LEGAL IDEAS

 

SĄDNY DZIEŃ ZAPŁATY

zdjęcie

Nieprawomocnie Sąd orzekł niezbyt dawno [X GC 29/12 SO w Łodzi], że postanowienie umowy, zgodnie z którym Generalny Wykonawca ma zapłacić współpracującemu Podwykonawcy  wynagrodzenie, ale dopiero wówczas, gdy jemu zapłaci Inwestor, jest niedopuszczalne, chyba że dodatkowo strony umowy wprowadzą ostateczny termin spełnienia takiego świadczenia. W dobie zatorów płatniczych, szczególnie, gdy płynność traci wiele podmiotów z branży budowlanej, jest to interesujące orzeczenie i z pewnością warto będzie poznać szczegóły tej sprawy.

Z GAJOWYM U NOTARIUSZA

IMG_5861

W marcu jak w garncu. Byle zdążyć.

W marcu, za nami nowelizacja Ustawy o Lasach z 21 września 1991 r., a tym, którzy zakupić chcieliby „leśniczówkę”, (bo jeszcze takie są na sprzedaż), przedstawiam kilka uwag wstępnych. Podstawowe przepisy to art. 38 oraz 40 a Ustawy o Lasach

Sprzed lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (z zastrzeżeniem art. 40a), może następować w przypadkach: (i) zbywania udziałów lasów stanowiących własność Skarbu Państwa we współwłasnościach; (ii) regulacji granicy polno-leśnej; (iii) stwierdzenia przez nadleśniczego nieprzydatności gruntów, budynków i budowli na potrzeby gospodarki leśnej; (iv) zmiany przeznaczenia na cele nieleśne i nier0lnicze; (v) podyktowanych ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi, o ile nie narusza to interesu Skarbu Państwa.

iphone 704W tym ostatnim przypadku oprócz udziału Dyrektora Generalnego, na sprzedaż wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw środowiska. W pozostałych Dyrektor Generalny wyraża zgodę na sprzedaż wydając stosowną decyzję.

BLIŹNIACZY LOS STADIONÓW

IMG_0393

Ponieważ podobieństwo jest uderzające, to od razu napiszę, że zdjęcie przedstawia stadion w…Kijowie (gdy go budowano przed EURO 2012). Nie jest to zatem modernizowany Stadion Śląski, ale „z wyglądu” i „w losie” stadiony te są do siebie podobne.

Samorząd ma pozwolenie budowlane dotyczące wznowienia prac przy zadaszeniu obiektu” – dziś doniosły media.

TWÓRCA, KTÓRY KREŚLI

projekt

Ameryki nie odkryję. Wiadomo, że jest. Nie ma dziś wątpliwości, że projekt architektoniczny (umożliwiający prowadzenie prac budowlanych) jest utworem objętym prawami autorskimi. Prawo nie powinno bowiem różnicować rezultatów pracy twórczej ze względu na funkcje, jakie będą pełnić. Utwór zatem może być funkcjonalny, użyteczny, może w końcu być tylko (i aż) piękny – może być przy tym dziełem sztuki. Dla każdego z takich utworów najważniejsza jest ich (i) oryginalność oraz (ii) indywidualność.

ZA KARĘ !

IMG_5616

Wykonawcy dobrze do pracy skoro świt, a najlepiej bladym świtem. Robota ucieka, a wykonawcy lepiej trzymać za ogon jedną srokę, aby mógł prace rozpocząć bez zbędnej zwłoki. Zamiar podług sił. Znaczenie i konsekwencje prawne zastrzeżonych kar umownych za opóźnienie lub zwłokę, powinny być znane już powszechnie, a o możliwości ewentualnego zmniejszenia naliczonej kary umownej poniżej. Jest o co walczyć, nawet gdy wykona się nienależycie. Czytajcie dalej.

SKUTKI ZAPLANOWANIA

IMG_5620

Komisja Kodyfikacyjna przyjęła projekt tez do Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Bardzo to ciekawy, kompleksowy dokument i niewątpliwie warto polecić naszej uwadze kilka zagadnień. Dziś proponuję spojrzeć na możliwe skutki wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego („Plan”). Plan miejscowy ma być aktem prawa powszechnie obowiązującego (teza 149) [dziś jest „aktem prawa miejscowego”] i jako taki, gdy wejdzie w życie, będzie powodował (i) powstanie po stronie gminy i (ii) właścicieli oraz (iii) użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze objętym Planem, zobowiązań finansowych.  [por. teza 199].

FIDIC

zlote

Załączony tekst wymaga uaktualnienia. Dawno temu popełniłem, dziś odnalazłem, zatem od dziś także FIDIC.

Tytułem wprowadzenia, o kontraktach z tej rodziny tutaj.

FIDIC to nic małego. Zapraszam do lektury.

LEGAL IDEAS | G. Ka

SIŁA PLOTKI

bezpieczenstwo_dewelopera

Zapraszam do lektury mojego artykułu, który ukazał się w „Gazecie Dewelopera”.

Rzecz o bezpieczeństwie wizerunkowym, o tym, jak ważna dla powodzenia inwestycji jest opinia o podmiocie ją realizującym. Rzecz także o środkach ochrony, z których deweloper może korzystać.

Gazeta_Dewelopera_3_wizerunek_dewelopera

Zapraszam. G.Ka / LEGAL IDEAS

 

UMOWA O DOŻYWOCIE

6

15 października br. miałem przyjemność gościć w programie TVN CNBC „Blajer mówi Biznes” u pana redaktora Pawła Blajera. Zapraszam do lektury kolejnego wpisu, w którym przedstawię podstawowe różnice pomiędzy planowanymi zmianami w obszarze założeń do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym i propozycji uregulowania instytucji dożywotniego świadczenia pieniężnego w zamian za przeniesienie własności nieruchomości (tzw. renta dożywotnia). Grzegorz Kalinowski | Legal Ideas that work.

LOGO już z nami

LOGO_REL_1

Przedstawiam logotyp zaprojektowany na potrzeby mojego bloga.  Będę się nim posługiwał „przy okazji” zamieszczania kolejnych wpisów.  Profesjonalnie jest kolorowo.

MOTOR ZMIAN

Bez tytułu

Na posiedzeniu 23 lipca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła projekt założeń nowelizacji prawa budowlanego. W tej sprawie, w tym samym dniu, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ogłosiło Komunikat nr 12 (355). Wiemy zatem, że:

FOR SALE

IMG_4584

Na rynku nieruchomości komercyjnych podobno ożywienie. Wzrasta liczba transakcji w sektorze nieruchomości handlowych, biurowych i magazynowych. Możliwe, że w 2013 r. wartość sprzedaży takich nieruchomości osiągnie pułap 3 mld euro. Przez lata było gorzej, w dół. Rekordowo jednak najlepiej w 2006 r., kiedy wartość transakcji osiągnęła niemal 5 mld euro.  Na rekord zatem ! Legal Ideas That Work.

O UPADKU DEWELOPERA Z WYSOKOŚCI / wypowiedź dla Dziennika Gazety Prawnej

IMG_4553

Po udanych wakacjach, serdecznie polecam artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej, dotyczący „szczególnej” procedury upadłościowej deweloperów i planowanej reformy. W ramce moja wypowiedź dla DGP.

Zapraszam do lektury. Legal Ideas that work.

artykul_block

 

WYTĘŻ WZROK.

teren_zabudowany_small

Wytęż wzrok i znajdź szczegóły, którymi różnią się dwie opłaty (opłata adiacencka i renta planistyczna), obie związane ze zdarzeniami dotyczącymi nieruchomości – dwa zupełnie inne tematy, często mylone.

ŚMIERĆ GENERAŁA

real_estate_general

Inwestor, właściciel, projektant i kierownik budowy są podstawowymi uczestnikami procesu budowlanego. Prawo Budowlane w art. 17 wymienia w tej kategorii (i) inwestora; (ii) inspektora nadzoru inwestorskiego; (iii) projektanta; (iv) kierownika budowy lub robót. Wykonawcy brak w tym zestawieniu – tenże pojawia się jedynie na płaszczyźnie cywilnoprawnej, choć zasługuje na większe uznanie administracyjne.

Głównym uczestnikiem jest Inwestor. Inwestor może posłużyć się kolegą  – inwestorem zastępczym – ten ostatni na podstawie umowy o zastępstwo inwestycyjne „zawiaduje ruchem” – przejąć może obowiązki organizacyjne i prawne.

Równocześnie coraz częściej pojawia się pogląd, że rola Generalnego Wykonawcy (potocznie: Generała) systematycznie zmniejsza się. Coraz częściej, jego zbyteczność znajduje potwierdzenie w praktyce.  Generał na placu znaczy mniej – zaczyna być zbędny – z pewnością można go zastąpić zarządcą, administratorem, koordynatorem albo wprost Inwestor może w swoich strukturach organizacyjnych utworzyć Departament Realizacji Inwestycji / Zarządzania Terenem Budowy. Powodów takich zmian jest wiele, choć do końca nie wiadomo, o co chodzi. Chodzi zatem o pieniądze.

ZMIANA TERMINU WYKONANIA …METRA. CDN.

metro

CDN. Zgodnie z obietnicą ciąg dalszy następuje. Przyczyny zmiany terminu zakończenia budowy II linii metra to przede wszystkim (jak podano w komunikacie) „okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy” – dodajmy, umowy zawartej w reżimie prawa zamówień publicznych, surowszym jeśli chodzi o możliwość ingerencji w pierwotną treść. Powołano następujące zdarzenia usprawiedliwiające: (i) odkrycie niewybuchów i innych materiałów wybuchowych; (ii) odkrycie przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym; (iii) warunki pogodowe; (iv) niezinwentaryzowane kolizje instalacji i urządzeń oraz uzgodnienia z gestorami; (v) problemy z przekazywaniem terenu. Zdarzenia te przełożyły się na przesunięcie terminu zakończenia budowy o 337 dni. Nowy termin zakończenia prac uzgodniono na 30 września 2014 r.

W PROGRAMIE TVN CNBC „Blajer mówi: Biznes”.

gk3b

Wczoraj byłem gościem pana Pawła Blajera w programie „Blajer mówi: Biznes„. Inspiracją do rozmowy była informacja o porozumieniu konsorcjum i  m.st. Warszawy o zmianie terminu zakończenia umowy na projekt i budowę centralnego odcinka  II linii metra. „Obiektywne” przyczyny spowodowały przesunięcie daty zakończenia budowy o 337 dni. O możliwych przyczynach i podstawach ewentualnej modyfikacji postanowień umowy (nie tylko zawartej w ramach reżimu zamówień publicznych) będę pisał w kolejnych wpisach na blogu.

Tymczasem, wprowadzeniem niech będzie rozmowa, do której link zamieszczam poniżej.

Ugoda a zmiany terminu realizacji

 

zapraszam serdecznie

G.K.

CZY Elisabetta i Krystyna są GÓRNIKAMI?

310-Uwaga-budynek-grozi-zawaleniem_big

gorniczy symbolOchronę prawa własności nieruchomości ułatwia wiele przepisów, z reguły objęte są one normami „prawa sąsiedzkiego” – zwykle bowiem szkodzi sąsiad (nie zawsze sąsiadem jest właściciel nieruchomości graniczącej z naszą). Wieloznaczne stany faktyczne na terenie budowy mogą implikować konieczność wyboru uprawnień, z których sąsiad sąsiada chciałby skorzystać, aby własność swoją chronić. Ciekawa w tym zakresie będzie konkurencja norm prawa cywilnego i prawa administracyjnego, gdy ich konflikt sprowadzi się do rozstrzygnięcia, czy prawomocność decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę sąsiada wyklucza zgłaszanie przez sąsiada żądań do sąsiada, przed sądem cywilnym.

DO NOT ENTER ! NIE WCISKAJ ENTERA !

zdjęcie

Jeżeli już doszło do protokolarnego przejęcia terenu budowy przez wykonawcę od inwestora (a tak powinno być zawsze) – w ramach umowy o roboty budowlane – wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych za wszelkie szkody na tym terenie. Wykonawca, zgodnie z przepisem 652 K.C. pozostaje odpowiedzialny aż do chwili oddania obiektu.  Ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 marca 1971 orzekł, że „powołany przepis, regulując odpowiedzialność wykonawcy, odsyła w zakresie jej podstaw do zasad ogólnych, a więc w wypadku szkód wyrządzonych osobom trzecim – do zasad odpowiedzialności za czyny niedozwolone (art. 415 i nast k.c.). Do przyjęcia zatem odpowiedzialności wykonawcy za szkodę nie wystarcza powołanie się na przepis art. 652 k.c. (w zakresie podstaw odpowiedzialności jest to przepis o charakterze odsyłającym), gdyż niezbędne jest stwierdzenie, jaka zasada odpowiedzialności deliktowej – ze względu na okoliczności konkretnego przypadku – ma miejsce”.   To chyba lepiej nie wciskać ENTERA. Lepiej dla nas wszystkich.

Przy okazji zaś zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą o języku polskim, napisy i informacje (…) przeznaczone do odbioru publicznego (…) sporządzać się powinno w języku polskim.  Bez sankcji szczególnej, wypadałoby.

ZAWIESZONE POSTĘPOWANIE. NA HAKU

IMG_3647

Przy okazji, przyszło skomentować wyjątki od zasady szybkości postępowania administracyjnego. To zasada, która tylko bywa (a nie jest) regułą.

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Jeżeli natomiast (i) w terminie 2 miesięcy od dnia zawieszenia postępowania, rada gminy nie podejmie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo (ii) w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany, zawieszone postępowanie jest podejmowane i wójt, burmistrz, albo prezydent miasta wydaje decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy. Zawiesić można na długo, na haku.

Jeżeli organ orzekający stwierdzi, że w sprawie dotyczącej wnioskowanych warunków podjęto prace planistyczne, jest uprawniony do zawieszenia postępowania bez względu na stopień zaawansowania tych prac(wyrok NSA z 3 lutego 2012 r. II OSK 2217/10).

NIE MAMY ZIELONEGO POJĘCIA.

IMG_3618

Przed wydrukowaniem pomyśl o ochronie środowiska!

Decyzja środowiskowa, wydana na potrzeby realizacji odcinków drugiej linii metra, została uchylona. Poszło o zieloną trawę. Oczywiście spowoduje to wielomiesięczne opóźnienia, a termin rozpoczęcia prac objętych właściwą decyzją umknął. O czym zatem powinien pamiętać inwestor, który nie ma zielonego pojęcia o czym powinien pamiętać… przy realizacji inwestycji.

Zgodnie z ustawą z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: (1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, (2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W wyroku z 17 czerwca 2011 r. (II SA/Lu 293/11) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł ciekawie, że jakkolwiek ww. ustawa rozdziela przedsięwzięcia na mogące zawsze i na mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, to nie zmienia to faktu, iż każde z tych przedsięwzięć jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko. Różnica pomiędzy pojęciem „potencjalnie”, a „zawsze” ma to znaczenie, iż obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (co wiąże się z obowiązkiem sporządzenia raportu) w zależności od rodzaju zamierzonego przedsięwzięcia lub miejsca jego realizacji może mieć charakter obligatoryjny lub fakultatywny. „Należy jednak pamiętać, iż dopuszczalność nałożenia przez organ obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko wynika nierzadko z występujących wątpliwości organu związanych z kwalifikacją przedsięwzięcia, jak również samym rodzajem i rozmiarem planowanego przedsięwzięcia. Dlatego też ustawodawca dopuścił możliwość nałożenia na inwestora takich obowiązków celem ustalenia ponad wszelką wątpliwość wpływu inwestycji na środowisko. Nie oznacza to jednak, że inwestycja w stosunku do której stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z jednoczesnym sporządzeniem raportu jest inwestycją różniącą się od inwestycji, w stosunku do której obowiązek ten wynika wprost z przepisów prawa.”

NAKUPKANE GDZIE POPADNIE.

IMG_3563

Ciut o wrażliwości estetycznej…

Artykuł 29 Prawa Budowlanego zawiera katalog „inwestycji”, których realizacja nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.  To zapewne realizacja postulatu odformalizowania procedur, który ma także uwzględnić komisja przygotowując nowy kodeks budowlany.

Katalog wyłączeń od tej uciążliwej procedury zawiera m.in. kategorię „instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych” – wykonywanie takich robót, zasadniczo nie wymaga pozwolenia.

Dawno już temu WSA w Warszawie stwierdził  (wyr. z 30.5.2005 r., VII SA/WA 1311/04), że: „instalacja tablic i urządzeń reklamowych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, przy czym ustawodawca nie uzależnił wyjątku wyszczególnionego w art. 29 ust. 2 pkt 6 ani od wielkości tablic i urządzeń reklamowych, ani też od tego, czy są to tablice lub urządzenia wkopane w ziemię, a więc trwale związane z gruntem, które można uznać za budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, czy też są to tablice lub urządzenia reklamowe ustawione na konstrukcji naziemnej„.

HU HU CHA !!!

zdjęcie

Czeka inwestor, czeka generalny. Czekamy. Wszyscy z termometrem… wypatrujemy wiosny. Inspektor i kierownik, z dziennikiem w ręku wizytują, co najmniej dwa razy dziennie, teren budowy. To wszystko przez zimę i dzięki trosce o terminy.

Tak Strony postanowiły:

Nie jest dopuszczalne przedłużanie jakiejkolwiek z poszczególnych faz robót z wyjątkiem przypadku wystąpienia siły wyższej albo … wystąpienia któregokolwiek z następujących warunków pogodowych: temperatura powietrza poniżej minus 10 stopni Celsjusza, przerwanie pracy żurawia przy wystąpieniu mgły i ograniczeniu widoczności do 50 metrów trwające nieprzerwanie dłużej niż 8 godzin. Kontrola powyższych wskaźników pogodowych przeprowadzana będzie przez inspektora nadzoru i wykonawcę każdego dnia o godz.7.00 rano i popołudniu o godz. 16.00 i potwierdzona zostanie wpisem do Dziennika Budowy. Wystąpienie któregoś z powyższych warunków pogodowych, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, stanowi podstawę do przedłużenia terminu poszczególnych faz robót oraz terminu końcowego realizacji o okres trwania danego czynnika pogodowego.

Do tego jeszcze generalny wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wykonane prace budowlane, wyposażenie i urządzenia m.in. przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych. Jest co robić.

Jak widać, … bez mgły. Widoczność doskonała. „-8” to nie „poniżej – 10„. Choć wiatr porywisty, robota wre.

Nieprzerwana praca żurawia.

Czas to pieniądz.

IMG_3581

Dziś krótko. Prace nad nowym prawem budowlanym ruszyły z kopyta. Niemal rok już mija od startu i dobrze, że się dzieje, bo kodeks ma kompleksowo uregulować proces inwestycyjny. Potrzeby takich działań nikt nie kwestionuje, im wcześniej, tym lepiej, a im lepiej, tym lepiej.

Aktualnie komisja prowadzi „dyskusję o założeniach„. Za miesiąc zajmie się m.in. planami miejscowymi, a oczekiwany akt prawny ma wejść w życie „przed wyborami 2015 r.” .

Wcześniej, bo już „pod koniec 2014 r.” komisja kodyfikacyjna ma przedstawić rezultat swoich prac właściwemu ministrowi. Od ministra jeszcze długa droga, bo wybory chyba jesienią..2015 r.

Nie traćmy czasu. Żądajmy wcześniejszych wyborów !!!

Warszawa, 17 MARCA 2013 r.

Zmiana od niedzieli

Minionej niedzieli wielka zmiana ! Wszyscy już to wiedzą. Rozszerzono katalog obiektów, dla których budowy ma wystarczyć jedynie zgłoszenie. Już bez pozwolenia na budowę można realizować budowę m.in. wolnostojących budynków jednorodzinnych – to najważniejsza zmiana. Tak będzie w większości inwestycji tego rodzaju, bo idzie o domy „z obszarem oddziaływania mieszczącym się w całości na nieruchomości, na której został taki dom zaprojektowany”. ot i tak.

POWRÓT PLANOWANY

Niemal zgodnie z planem II linia metra oddana. Korzystamy. To dobry powód, aby powrócić do RealEstateLaw.pl _ G.Ka. | LEGAL IDEAS | Legal Ideas that work.

Najlepszego.

Najlepszego

ZMIANA ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH

odstępstwo

Jak bardzo, jako inwestor, mogę się rozmyślić, gdy rozpocząłem realizację robót na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę ?

Czy będę musiał uzyskać decyzję o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę?

Czy każde odstąpienie rodzi obowiązek podjęcia takich starań?

Artykuł 36 a ust. 1 Prawa Budowlanego (brzmienie poniżej) udziela nam odpowiedzi tylko częściowo.

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.”